За період 11-17 серпня 2020 року було досліджено 89 публікацій у 5 друкованих ЗМІ Черкаської області («Вісник Городищини», «Дніпрова зірка», «Златокрай», «Надросся» та «Смілянські обрії», що видаються у м. Городище, Канів, Золотоноша, Корсунь-Шевченківський та Сміла, відповідно). Було досліджено 119 публікації у 4 інтернет-виданнях («Городище», «Золотоноша», «Kanos» (м. Канів), «Сміла.ua»).

Моніторинг мав на меті виявити число жінок і чоловіків, використаних у публікаціях ЗМІ у якості героїнь чи героїв, експерток та експертів, частоту вживання у ЗМІ фемінітивів, появу у публікаціях сексистських образів та стереотипів, появу тематичних публікацій на гендерну тематику.

У друкованих медіа у 57% жінки є експертками журналістських матеріалів, героїнями – у 43%. Тобто, ЗМІ більше вбачають експертну роль жінок у різних сферах суспільного життя і використовують це у своїх публікаціях.

Найбільше експерток – по 100% – було виявлено у публікаціях рубрик «освіта/наука»,«спорт», «війна/армія», «розваги/дозвілля», «інше». Трохи менше  – у рубриках «соцполітика/соцзахист» (67%), «екологія / довкілля» (60%).  Порівну ЗМІ запитували експертну точку зору жінок і  чоловіків для публікацій у рубриці «економіка / бізнес». Цілковито відсутня експертна точка зору жінок у тематиці «культура / релігія», «волонтерство/благодійність», «кримінал /дтп/ НС».

Найбільше експерток виявлено у публікаціях газети «Надросся» (75%), найменше –  у «Дніпровій зірці» – 18%.

Найбільше героїнь було виявлено у публікаціях рубрик «війна/армія» (80%), «екологія/довкілля» (75%)«культура» (71%) та «соціальна політика»(67%).

Порівну ЗМІ розповідали про героїнь та героїв у публікаціях рубрики «медицина/охорона здоров’я» та тематиках, віднесених у моніторингу до рубрики «інше».

Найбільше героїнь та героїв виявлено у публікаціях газети «Вісник Городищини» (35), видання порівну розповідає як про  жінок, так і про чоловіків. У «Дніпровій зірці» героїнь зовсім не виявлено, видання дуже часто не посилається у публікаціях на конкретну особу.

У черкаських інтернет-виданнях відсоток експерток нижчий, ніж у друкованих ЗМІ – 45%, як і героїнь – їх 39%.

Найбільше експерток було виявлено у публікаціях рубрик «соцполітика / соцзахист» та   «екологія / довкілля» (по 100%). Трохи менше – у рубриках «розваги / дозвілля», «інше» – по 75%. Зовсім відсутня експертна точка зору жінок у публікаціях на тему «економіка / бізнес», «спорт», «війна / армія», «волонтерство /благодійність». У рубриках «спорт», «війна / армія», «волонтерство/ благодійність» немає і експертів, видання не посилаються у публікаціях на точку зору конкретних людей.

Найбільше експерток виявлено у публікаціях інтернет-видання  «Городище»(100%), найменше – у «Сміла.ua» (34%).

Найбільше героїнь було виявлено у публікаціях рубрики «соціальна політика» (100%), дещо менше – у рубриках «освіта / наука» та «волонтерство/благодійність» (по 67%). Відсутні вони у рубриках «економіка / бізнес», «спорт», «війна / армія», «екологія / довкілля».

Найбільше героїнь – у публікаціях інтернет-видання  «Kanos»  (51),зовсім відсутні вони у виданні «Городище.info».

У публікаціях інтернет-видань «Kanos»  та «Сміла.ua» за період моніторингу вжито порівну фемінітивів та маскулінітивів, «Золотоноша» робить акцент на фемінітивах (58%), у «Городище.info» їх – 100%.

У друкованих медіа так само є випадки абсолютної переваги фемінітивів – у публікаціях  «Дніпрової зірки» (100%), зовсім немає їх у газеті “Надросся”, порівну фемінітивів та маскулінітивів у виданні «Золотоноша».

У публікаціях інтернет-видань на тему COVID, превалюють жінки-героїні та експерти-чоловіки. Друковані ЗМІ жінок у експертній ролі не залучали, так само відсутні жінки у якості героїнь публікацій.

За моніторинговий період не було виявлено ані гендерних стереотипів, ані сексистського контенту. Також не зафіксовано публікацій, які б розкривали теми гендерної проблематики.

Загальний Індекс гендерної чутливості черкаських медіа у серпні 2020 року склав 47%, що є одним із найкращих показників по Україні. Ознайомитися з підсумковими результатами серпневого моніторингу гіперлокальних медіа 24 областей (інфографіка) можна на сайті Волинського прес-клубу.

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа проведений у межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews

Оксана Савіцька