За період 11-17 жовтня 2020 року було досліджено 74 публікації у 5 друкованих ЗМІ Черкаської області («Вісник Городищини», «Дніпрова зірка», «Златокрай», «Надросся» та «Смілянські обрії», що видаються у м. Городище, Канів, Золотоноша, Корсунь-Шевченківський та Сміла, відповідно). Було досліджено 121 публікацію у 4 інтернет-виданнях («Городище», «Золотоноша», «Kanos» (м. Канів),  «Сміла.ua»).

Моніторинг мав на меті дослідити число жінок і чоловіків як героїнь чи героїв, експерток та експертів(чия думка є фаховою для ЗМІ) журналістських матеріалів, частоту вживання у ЗМІ фемінітивів, появу у публікаціях сексистських образів і стереотипів.

У друкованих медіа у 23% жінки є експертками журналістських матеріалів і дещо частіше (у 36%) – героїнями.

Найбільше саме експерток було виявлено у публікаціяхна тему «соцполітика/ соцзахист» та «економіка\бізнес» (100%). Зовсім не виявлено їх у публікаціях про спорт, війну / армію, волонтерство / благодійність, кримінал / дтп / НС та екологію / довкілля. У цих темах (окрім спортивної) так само не виявлено жінок як героїнь. Паритетна кількість жінок і чоловіків як експертів  – у медичній тематиці, героїв та героїнь – у рубриці «освіта / наука». Як героїні, жінки превалюють у рубриках «культура / релігія» (62%) та «соціальна політика» (67%).

Найбільше експерток виявлено у публікаціях газети «Вісник Городищини» (40%), героїнь – у «Смілянських обріях» (43%). Саме це видання найбільше віддає перевагу фемінітивам перед маскулінітивами (86%). Найменш гендернозбалансована (співвідношення жінки/чоловіки) «Дніпрова зірка» (лише 13% експерток і 39% героїнь публікацій).

За рівнем представленості жінок і чоловіків та вживання фемінітивів найбільш гендерночутливим друкованим ЗМІ у жовтні є газета «Смілянські обрії» (49%).

У черкаських інтернет-виданнях відсоток експерток вищий – 39%, і майже стільки ж героїнь – 40%. Найчастіше саме жінки коментували теми соцполітики/ соцзахисту, волонтерства / благодійності,  криміналу / дтп / НС (100%). Порівну експерток та експертів у матеріалах про медицину / охорону здоров’я (50%). Зовсім не виявлено експерток у новинах на теми економіки / бізнесу, культури / релігії,  спорту, війни / армії, розваг / дозвілля. Зате у публікаціях про кримінал / дтп / НС, екологію / довкілля виявлено 100% жінок як героїнь. Натомість жінки відсутні в повідомленнях про спорт і розваги/дозвілля.

Превалюючу більшість (60%) експерток було виявлено у публікаціях інтернет-видання  «Золотоноша», героїнь – у публікаціях «Сміла.ua» (43%). Саме у цьому виданні виявлено також явну перевагу фемінітивів над маскулінітивами (68%), а от у виданні  «Золотоноша», навпаки, – 0% фемінітивів.

З огляду на ці дані, найбільш гендерночутливим інтернет-виданням жовтня є «Kanos» (49%), на другій позиції – «Сміла.ua» (45,7%).

ЗМІ Черкащини, традиційно, досить вільно обходяться зі вживанням маскулінітивів і фемінітивів, у одному і тому ж номері видання вживаючи «медсестра» та «школярка»  – і «сімейний лікар-педіатр» та «учитель» (також стосовно жінок).

Загалом друковані медіа Черкащини послуговуються фемінітивами у 48%, а інтернет-видання – у 57%.

Окремим аспектом дослідження стало висвітлення теми COVID-19. Загалом цій темі було присвячено в червні всього 23% публікацій в інтернет-виданнях і 5% – у друкованих ЗМІ. У обох типах видань експерток та героїнь приблизно порівну,  але героїнь загалом значно менше, ніж експерток. У інтернет-виданнях жінки виступають експертками та героїнями частіш, ніж у друкованих ЗМІ.

Окрім того, ще одним аспектом дослідження стало висвітлення діяльності кандидаток на виборчі посади у органах місцевого самоврядування. Число кандидаток, яких висвітлювали ЗМІ у якості експерток чи героїнь, практично однакове, проте, якщо друковані ЗМІ (3 із 5 обраних для моніторингу – «Надросся», «Дніпрова Зірка» та «Вісник Городищини») писали про них переважно у позитивній тональності, то електронні (лише один ЗМІ – «Сміла.ua») – у нейтральній.

Загалом, підводячи підсумок усіх 5 хвиль моніторингу, можна зробити висновок, що кількість експерток та героїнь у гіперлокальних ЗМІ поступово зростає. У лютому у друкованих медіа тільки у 27% випадків жінки є експертками журналістських матеріалів і в 34% – героїнями, у інтернет-виданнях, відповідно, експерток було 42%,  героїнь – 27%. У квітні, у друкованих медіа уже  29% жінок стали експертками журналістських матеріалів і лише у17% – героїнями, у інтернет-виданнях відсоток експерток склав 26%,  героїнь – 30%.

У червні у друкованих медіа у 34% жінки стали експертками журналістських матеріалів і значно частіше (навіть трохи частіше, ніж чоловіки) – героїнями (в 51%). У черкаських інтернет-виданнях відсоток експерток менший – 31%, як і героїнь  – 35%.

У серпні у друкованих медіа у 57% жінки стали експертками журналістських матеріалів,  героїнями – у 43%. У черкаських інтернет-виданнях відсоток експерток нижчий, ніж у друкованих ЗМІ  – 45%, як і героїнь  – їх 39%.

Проте загалом, постійний ріст стабільний – як у електронних, так і в друкованих ЗМІ. Тематики, у яких жінки фігурують як експертки чи героїні, за час моніторингу охопили усю гаму тематик, але найчастіше це були освіта, медицина, досить часто – економіка та політика.

Найбільш гендерно чутливим виданням  з обраних для моніторингу, за весь його період стала газета  «Смілянські обрії» (40%) та інтернет-видання «Золотоноша» (43%), що, фактично кожного моніторингового періоду виявляли високі або найбільші показники гендерної чутливості.

На жаль, сталої динаміки зростання гендерної чутливості за період моніторингу гіперлокальних ЗМІ регіону не виявлено. Гендерних стереотипів за моніторинговий період виявлено не було, як, на жаль, і публікацій на гендерну тематику.

Загальний Індекс гендерної чутливості черкаських гіперлокальних медіа у 2020 році склав 36%. Це – середній показник по Україні. Ознайомитися з підсумковими результатами моніторингу видань 24 областей можна на сайті Волинського прес-клубу: жовтневі дані – https://bit.ly/3kj3YSi, дані за 2020 рік – https://bit.ly/3e5VHyY

Експертка з моніторингу – Оксана Савіцька

___________________

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа проведений у межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром Волині, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.