У січні–вересні 2019 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7020,4 млн. грн капітальних інвестицій, що становить 1,9% загальнодержавних вкладень.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області. У розрахунку на одну особу освоєно 5803,2 грн капітальних інвестицій.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (97,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 49,9%, у будівлі та споруди – 43,1% усіх інвестицій.
Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,0% (5478,7 млн. грн) усіх інвестицій області. За рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів освоєно 11,9% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 3,5%.
Серед видів діяльності найбільшу частку (36,9%) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Підприємствами промисловості вкладено 31,1% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво зменшились на 29,7% порівняно із січнем–вереснем 2018 р.