На території Черкаській області за оцінкою проживає 651,6 тис. жінок. В статевому складі населення області жінки мають чисельну перевагу (54%), тобто на 1000 чоловіків припадає 1174 жінки. Середній вік жіночого населення Черкащини складає 45,5 років.

Про це інформує Головне управління статистики у Черкаській області.

Головним призначенням жінки є материнство. За даними обстеження умов життя домогосподарств 88% жінок у віці 15 років і старші народжували дітей, серед них одну та дві дитини народили по 45% жінок, три і більше – 10%. Середній вік матері при народженні дитини складав 28 років. Сумарний коефіцієнт народжуваності, який показує, скільки в середньому дітей народила б жінка при існуючому рівні народжуваності  становив 1,127, тобто більшість шлюбних пар в області обмежуються однією дитиною.

Сучасна жінка бере активну участь у всіх сферах життя суспільства: економічній, політичній, соціальній, громадській. Вона прагне задовольнити потреби у самореалізації, забезпечити майбутній день, здобути повагу і визнання своєї компетентності.

На підприємствах, в організаціях та установах області у 2019р. працювало 113 тис. жінок (за даними державного статистичного спостереження з праці по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), або 54% від загальної чисельності працівників області.

Більшою мірою жіноча праця використовувалась в поштовій та кур`єрській діяльності, де питома вага жінок складала 92% від загальної чисельності працівників, установах охорони здоров’я – 82%, закладах освіти та  текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  – по 78%, функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 75%.

Середньомісячна заробітна плата жінок у 2019р. рівнялась 7986 грн, що становить 81% від розміру середньомісячної заробітної плати чоловіків. І така ситуація склалася в переважній більшості видів економічної діяльності.

У загальній кількості пенсіонерів всіх категорій жінки Черкащини становлять 63%. Середній розмір призначеної місячної пенсії (з урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог, передбачених чинним законодавством) пенсіонерів-жінок, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду області, на 17% менше ніж у чоловіків.