Для випускників школи, потенційних абітурієнтів, які планують своє студентське майбутнє, зважують наявні й доступні освітні можливості, обирають професію, яку вони хочуть опанувати, існує низка критеріїв, що впливають на їхній вибір.

Про це розповідає пресслужба Черкаського державного технологічного університету, передає ЧЕСНО.

Основним критерієм є ті уміння й навички, набуття яких в університеті зробить їх конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці. Іншим важливим чинником для вибору місця навчання та спеціалізації є позитивна історія закладу, репутація кафедри, випускники, які досягли успіху в обраних ними галузях, завдячуючи навчанню саме тут, саме у цих викладачів, саме за цими навчальними програмами.

Факультет гуманітарних технологій Черкаського державного технологічного університету сформований із кафедр, які відповідають зазначеним запитам і мають усі можливості для того, щоб роки навчання у ЗВО стали для студента плідними, корисними, насиченими й цікавими.

На думку декана факультету гуманітарних технологій ЧДТУ, доктора педагогічних наук, Махині Наталії Володимирівни, згідно із загальними тенденціями розвитку суспільства, майбутнє будь-якої галузі народного господарства не зможе бути успішним без фахівців гуманітарних напрямів, які володіють гнучкими навичками (soft skills) – умінням формувати і формулювати сенси, вести перемовини, дискутувати, володіючи іноземними мовами, поєднуючи ці знання зі сферою ІТ, маючи розвинений емоційний інтелект і критичне мислення, розуміння людської природи і соціальних процесів, навички урегулювання конфліктів, володіючи знаннями в царинах політики, історії, філософії, перекладу, права, прикладної лінгвістики, соціального забезпечення тощо.

Випускники факультету гуманітарних технологій ЧДТУ успішно будують свою кар’єру як викладачі, науковці, перекладачі, працівники соціальних структур, підрозділів місцевого самоврядування, державних, правових органів, депутатського корпусу різних рівнів.

Студенти ФГТ – активні учасники молодіжних, благодійних, громадських, волонтерських організацій та рухів; вони проходять практику у видавництвах, архівах, агенціях перекладу, в музеях, судах, у структурах органів державного підпорядкування, закордонних ЗВО тощо.

Факультет гуманітарних технологій – це досвідчені викладачі п’яти випускових кафедр та двох кафедр, які надають освітні послуги студентам усіх факультетів Черкаського державного технологічного університету:

  • кафедра історії та права (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Стадник Ірина Юріївна);
  • кафедра прикладної лінгвістики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Лещенко Ганна Веніамінівна);
  • кафедра романо-германської філології та перекладу (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Кучер Зоя Іванівна);
  • кафедра соціального забезпечення (завідувач – кандидат економічних наук, доцент Журба Інна Олександрівна);
  • кафедра філософських і політичних наук (завідувач – доктор філософських наук, професор Бойко Анжела Іванівна);
  • кафедра іноземних мов (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Колесник Дарина Михайлівна);
  • кафедра української мови та загального мовознавства (завідувач – доктор філологічних наук, доцент Пчелінцева Олена Едуардівна).

Кафедра історії та права здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю: 032 «Історія та археологія» освітня програма «Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей»; «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»освітня програма «Право».

Випускники спеціальності 032 «Історія та археологія» зможуть працювати у науково-дослідних інститутах та дослідницьких центрах; у структурі органів державного управління; в антикварних і букіністичних салонах (експертами-консультантами), у музеях, історико-культурних заповідниках; у політичній сфері (зокрема як політичний консультант, аналітик, спічрайтер); у засобах масової інформації. Вони отримують практичні й теоретичні знання і поза межами університету, а саме: у Державному архіві Черкаської області; Черкаському обласному художньому музеї; Черкаському обласному краєзнавчому музеї, історико-культурних заповідниках Черкащини, Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Черкаської області тощо.

Випускники спеціальності 081 «Право» зможуть реалізувати себе в різноманітних сферах: юрисконсультами підприємств, установ та організацій; юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності; у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої влади різних рівнів; юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності. Студенти спеціальності «Право» отримують практичні та теоретичні знання у Господарському суді Черкаської області; Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Черкаської області; Черкаському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану; Національній службі посередництва і примирення; ГУНП в Черкаській області тощо.

Кафедра прикладної лінгвістики є випусковою кафедрою, відповідальною за виконання освітньої програми «Прикладна лінгвістика» (спеціальність 035 Філологія), що є поєднанням традиційних та інноваційних технологій вивчення іноземних мов, забезпечуючи підготовку кваліфікованих спеціалістів не лише у царині мовознавства, але й у сфері мультимедійних ІТ-технологій, які застосовують для обробки мовного матеріалу.

Перелік фахових і вибіркових дисциплін, що викладають досвідчені професори і доценти кафедри, відповідає вимогам сьогодення, пропонує широкий спектр освітніх компетенцій і враховує різноманітність сфер їхньої реалізації. Окрім досконалого знання двох іноземних мов (англійської та німецької), студенти мають можливість вивчати інші іноземні мови (французьку, іспанську, польську, чеську), опановувати академічне письмо, що може стати у нагоді при підготовці до міжнародних тестів IELTS, APTIS, TOEFL для подальшого навчання і сертифікації знань, а також працювати з різноманітними інструментальними додатками ІТ-технологій. Після завершення навчання випускники спеціальності мають змогу працювати перекладачами, викладачами, менеджерами проектів, спічрайтерами, ІТ-тестувальниками, логістами міжнародних компаній, операторами туристичних агенцій, гідами-перекладачами тощо.

Кафедра романо-германської філології та перекладу забезпечує навчальний процес за спеціальністю 035 Філологія, освітня програма: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька». Викладачі кафедри мають багаторічний досвід підготовки висококваліфікованих, професійних, конкурентоспроможнихбакалаврів та магістрів у галузі перекладу, які не тільки досконало володіють трьома іноземними мовами (німецька, англійська, французька або іспанська), а й виконують роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації у соціально-економічній та науково-технічній сферах, володіють навичками усного (послідовного і синхронного) та письмового перекладу різногалузевих текстів.

Компетентності, набуті під час навчання за освітньою програмою, дають можливість випускникам обіймати такі посади: усний та письмовий перекладач, перекладач-синхроніст, перекладач технічної літератури, спеціаліст з галузевого перекладу (економіка, інформаційні технології, машинобудування, приладобудування, хімія, екологія, медицина), перекладач ділової кореспонденції, менеджер перекладацьких проектів, керівник перекладацької агенції, завідувач відділу перекладу, перекладач-референт, інокореспондент, перекладач на міжнародних конференціях, редактор-перекладач, гід-перекладач.

Кафедра соціального забезпечення готує фахівців спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».

Соціальне забезпечення невідривне від суспільства і спрямоване на усі його прошарки. Тому необхідність у спеціалістах із соціального забезпечення існуватиме, доки існує суспільство, навіть за найкращого його розквіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації.

Випускники спеціальності можуть працювати у Департаменті соціального захисту, Пенсійному фонді України, ДСЗУ, Фонді соціального страхування України, Фонді соціального захисту інвалідів України, недержавних пенсійних фондах, страхових компаніях, міжнародних грантових компаніях, волонтерських організаціях.

Студенти спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» проходять практику та працевлаштовуються в таких установах: Департамент соціального захисту населення Черкаської Облдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Головне управління Пенсійного фонду України в Черкській області; Департамент соціальної політики Черкаської міської ради; Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради; Черкаський обласний центр зайнятості; об’єднані територіальні громади; Черкаський геріатричний пансіонат ЧОР; Центр комплексної реабілітації «Жага життя»; Благодійний фонд «З Україною в серці»; Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси тощо.

Кафедра філософських та політичних наук готує фахівців за освітньою програмою «Політична філософія», (спеціальність 033 Філософія) за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії». Сьогодні кафедра постає не тільки навчальним підрозділом університету, але й потужним аналітичним центром, де працюють авторитетні науковці, діяльність яких спрямована не лише на теоретичні роздуми, але й на практичне застосування наукових результатів. Науковці кафедри навчають студентів давати експертну оцінку подіям в суспільстві; вони розробляють навчальні курси, спрямовані на особистісний підхід в підготовці фахівців.

Навчальна та наукова робота кафедри спрямована на фундаментальну підготовку фахівців, поширення філософсько-гуманітарної освіти в університеті. Кафедра приділяє увагу підвищенню кваліфікації викладачів через аспірантуру. Викладачі кафедри проходять стажування в провідних ВНЗ України та за її межами, за програмою ЄС «Освіта в європейському просторі».

Кафедра філософських і політичних наук ЧДТУ забезпечує викладання та вивчення різноманітних дисциплін гуманітарного циклу для бакалаврів, магістрів, аспірантів Черкаського державного технологічного університету. Значна увага приділяється оновленню навчальних дисциплін та розробці нових курсів на вимогу часу. На базі цих курсів формується методична та навчальна база кафедри.

Кафедра іноземних мов є підрозділом ЧДТУ, який навчає іноземним мовам студентів нелінгвістичних спеціальностей. Колектив кафедри складається, переважно, з кандидатів філологічних та педагогічних наук. Викладання іноземних мов майбутнім фахівцям тісно пов’язане з профілюючими дисциплінами, що викладаються в університеті, а також з майбутньою практичною діяльністю студентів і здійснюється за послідовними циклами, розрахованими на оволодіння іноземною мовою як одним з інструментів реалізації фахової підготовки. Серед дисциплін кафедри – Ділова іноземна мова (англійська, німецька)», «Іноземна мова за професійним спілкуванням (англійська, німецька)», «Розмовний практикум іноземною мовою». Крім цього, викладачі кафедри проводять курси з підготовки до ЗНО, ЄВІ, APTIS.

Багато років поспіль науково-викладацький склад кафедри плідно співпрацює з іноземними освітніми організаціями, а саме Британською Радою в Україні (проект «Англійська мова для університетів»), TESOL (освітня програма за сприяння AMERICA HOUSE), Peace Corps – Корпус миру в Україні (проект Youth Development), активно застосовуючинабуті методичні знання та навички як у навчальній аудиторії, так і під час методичних заходів для освітян Черкаської області.

Кафедра української мови та загального мовознавства ЧДТУ навчає мови українських та іноземних студентів вже понад 30 років. За цей час викладачі кафедри допомогли заговорити українською та російською мовами майже 3 000 іноземців з усіх куточків світу, а також вдосконалити володіння державною мовою кільком десяткам тисяч українських студентів.

Саме на кафедрі української мови та загального мовознавства ЧДТУ видано перший в Україні підручник з вивчення української мови як іноземної та захищена перша в Україні кандидатська дисертація з української мови як іноземної. Доценти та професори кафедри виступають з лекціями у провідних університетах Європи, є співавторами закордонних монографій та енциклопедій, а минулого року започаткували Міжнародний науковий журнал «Language: codification, competence, communication», в якому публікують статті науковці з різних країн.

До речі, з цього року кафедра започатковує курс чеської та болгарської мов.