Нещодавно набула чинності нова редакція Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Ряд змін безпосередньо стосується і побутових споживачів.

Про це розповідає пресслужба “Черкасиенергозбут”, передає ЧЕСНО.

Отже, новим Кодексом комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЕ) передбачено, що зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи або ППКО, тобто Вашим РЕМ.
Також ККОЕЕ у новій редакції акцентує увагу на тому, побутові споживачі зобов’язані щомісяця зчитувати фактичні покази з лічильників та передавати їх оператору системи розподілу:

– через особистий кабінет на сайті оператора системи розподілу або ППКО;

– за телефоном чи іншими електронними засобами;- через особисте звернення або іншим зручним та прийнятним для сторін способом згідно з укладеним договором.

Даними на перше число вважаються такі, що зчитані та передані протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного календарного місяця.

Якщо покази передані в інший день, то дані на перше число вираховуються шляхом додавання або віднімання величини, що розраховується множенням середньодобового споживання на кількість днів між датою зчитування показів та першим числом календарного місяця. Якщо ж до четвертого календарного дня наступного місяця покази не отримані, то фактичний обсяг спожитих кіловат визначається виходячи з середньодобового споживання.

Якщо Ви бажаєте самостійно визначити середньодобовий обсяг споживання електроенергії, то відповідно до ККОЕЕ це потрібно робити наступним чином:слід взяти фактичні дані лічильника, які зафіксовані між двома послідовними зчитуваннями показів в аналогічному періоді попереднього року (якщо такі дані відсутні, то беремо фактичні покази лічильника за попередній місяць) та поділити їх на кількість днів між цими зчитуваннями показів – це і буде середньодобовий обсяг споживання.

У новій редакції кодексу зазначено і те, що дані, отримані від споживача, мають менший пріоритет ніж дані, отримані безпосередньо оператором системи або ППКО.

А ось порядок дій споживача, якщо той виявив у рахунку помилкові покази лічильника, лишився без змін. В такому випадку споживач має повідомити про це відповідного оператора системи/ППКО (а якщо такої можливості немає – то свого електропостачальника) та надати фактичні покази лічильника. А оператор системи/ППКО, в свою чергу, має забезпечити проведення перевірки вказаних у рахунку показів лічильника, і в разі потреби забезпечити перевірку лічильника та виправити помилкові дані, після чого проінформувати споживача про результати перевірки.

Що стосується непобутових споживачів, то вони мають проводити збір даних з лічильників на перше число місяця, наступного за розрахунковим, та протягом трьох календарних днів надати оператору системи звіт про покази лічильників за розрахунковий місяць. У разі ненадання такого звіту протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої з них інформації засобами дистанційного зчитування даних, а також за відсутності контрольного огляду ЗКО обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.

Детальніше з усіма особливостями ККОЕЕ у новій редакції Ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради України.