У квітні молоді науковці факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського державного технологічного університету Людмила Тарандушка, Олександр Батраченко та Олександр Плахотний успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Про це інформує пресслужба навчального закладу, передає ChesnoNews.

6 квітня 2021 року завідувачка кафедри автомобілів і технологій їх експлуатації Людмила Тарандушка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Наукові основи забезпечення якості технологічних процесів відновлення працездатності транспортних засобів в системах автосервісу». Захист проходив на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 26.059.03 в Національному транспортному університеті. Науковий консультант – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, професор Матейчук Василь Петрович.

27 квітня 2021 року доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління  ЧДТУ Олександр Батраченко успішно захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Тема дисертації: «Науково-прикладні основи вдосконалення машин для подрібнення м’ясної сировини». Захист проходив у спеціалізованій вченій раді Д64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління ЧДТУ Осипенко Василь Іванович.

27 квітня 2021 року доцент кафедри енерготехнологій ЧДТУ Олександр Плахотний успішно захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. Тема дисертації: «Наукові засади комбінованої технології електроерозійної та електрохімічної обробки дротяним електродом». Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Науковий консультант – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління ЧДТУ Осипенко Василь Іванович.

Черкаський державний технологічний університет пишається молодими науковцями, які не припиняють підкорювати наукові вершини.