У Німеччині ще в 60-х роках 20 століття зрозуміли, що «секрет» якісного навчання та швидкого працевлаштування за спеціальністю слід шукати в правильній комбінації теорії та практики, місця навчання та місця роботи, співпраці навчального закладу та підприємства. Десь на перетині усіх цих понять і виникла дуальна освіта.

Про це інформує Уманський міський центр зайнятості, передає ChesnoNews.

Підхід поєднання вивчення теорії у закладах освіти з навчанням на робочому місці й називається дуальною освітою.

Ця форма навчання значно посилює роль роботодавців у навчанні майбутніх працівників. Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально – технічної бази та кадрового потенціалу підприємства – замовника кадрів. Такий розподіл надає можливість максимально наблизити зміст навчання до вимог реального виробництва.

Ефективність та результативність навчання безробітних з елементами дуальної освіти гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники.

Уманський міський центр зайнятості, вивчивши потребу в кадрах підприємств та організацій міста, врахувавши вимоги роботодавців до претендентів на робочі місця, організував професійне навчання для 13 безробітних за професією «кравець».

Навчання розпочалось 9 березня 2021 та продовжується за дуальною формою. Теоретична професійна підготовка проводиться Рівненським центром професійно–технічної освіти, який відповідає сучасним вимогам якісного навчання: професійне матеріально–технічне оснащення, високий рівень методично–дидактичного забезпечення навчального процесу за дуальною формою навчання, висококваліфіковані викладачі в доступній формі подають слухачам необхідний матеріал. Професійна підготовка тісно переплітається із виробничим процесом на приватному підприємстві «Уманська швейна фабрика», де велика увага приділяється саме виробничому процесу.

«Основними перевагами дуальної системи профнавчання є: усунення головного недоліку традиційних форм і методів навчання – розриву між теорією і практикою; створення високої мотивації для отримання знань і придбання навичок в професії, оскільки якість теоретичної підготовки безпосередньо пов’язана з виконанням службових обов’язків на робочому місці», – зазначила завідувач виробництва ПП «Уманська швейна фабрика» Людмила Балінова, – «Впевнені, що завдяки тісній взаємодії теорії і практики, майбутні фахівці повністю відповідатимуть вимогам роботодавця».