Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян. До переліку включені учні і викладачі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.

Згідно з документом (проект 7272), не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,
  • асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.